SKUP MAKULATURY- Piła, najlepsze ceny !

Skup makulatury
64-920 Piła, ul. J.Styki 8
tel. 515-274-819
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferujemy skup makulatury każdego rodzaju oraz  odbiór makulatury własnym transportem, również poprzez wstawienie kontenera na makulaturę. Rodzaje makulatury, które odbieramy i skupujemy to między innymi:


tektura falista (karton)
tektura lita (jasna i ciemna)
tektura falista i lita poprodukcyjna
gazety (czarno-białe i mieszane)
ścinki drukarskie
papier offsetowy, zadrukowany
makulatura biała (czysta)
worki
makulatura mieszana
stare podręczniki
zeszyty

Podstawiamy kontenery do szpitali, placówek oświaty, firm, drukarni, klientów prywatnych.
Odbieramy odpady własnymi środkami transportu bez pobierania dodatkowych opłat.


Papier jest wyjątkowym produktem, ale czy zastanawiali się Państwo, skąd pochodzi?

Produkuje się go z jednego z naszych najbardziej drogocennych bogactw, a mianowicie drzew. Włókna celulozy są mocnym budulcem, dlatego też można je wykorzystać wielokrotnie, nawet do ośmiu razy jako nowy surowiec do produkcji papieru, zanim ostatecznie stanie się paliwem biologicznym, a w końcu popiołem, który dalej można wykorzystać jako nawóz dla następnego pokolenia drzew.

W Europie makulatura stanowi aż 51% surowca do produkcji papieru. W Polsce ten wynik jest sporo niższy i kształtuje się na poziomie 33%.

Co gorsza, jeszcze większe różnice występują we wskaźnikach odzysku makulatury. W Polsce odzysk tegoż drogocennego surowca wynosi tylko ok. 30%, gdzie średnia Europejska to prawie 60%. Dlatego też, chcąc dorównywać standardom światowym, jak również europejskim, całe społeczeństwo już od najmłodszych lat powinno zdawać sobie sprawę z ochrony i odzysku surowców, które można ponownie wykorzystać, bez strat na środowisku naturalnym. My, jako firma staramy się, biorąc czynny udział w ochronie naszego wspólnego dziedzictwa - przyrody, aby wyżej wymienione wskaźniki na Polskiej ziemi wzrastały a nasze środowisko naturalne zyskiwało na tym

Obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy.
Wystawiamy Karty Przekazania Odpadu, co gwarantuje naszym klientom instytucjonalnym wywiązanie się z obowiązku,
jaki nakłada na nich Ustawa o Odpadach.

Szybkość, wygoda i najlepsze ceny w Pile.


 
 
64-920 Piła, ul. J.Styki 8
515-274-819
slawekx22@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego